Julen Dyr

Dyr spiller en avgjørende rolle i julefeiringen som symboliserer de eldgamle normer og tradisjoner i festivalen. Disse dyrene har vært medvirkende i utviklingen av historiene til jul og daterer seg tilbake helt til opprinnelsen og fødselen av kristendommen. Noen av disse dyrene som wren, uglen og kamel er ikke veldig vanlig i løpet av festlighetene i dag. Men ved flere anledninger, er disse dyrene også husket og har religiøs betydning i feiringen. Noen av de nyere generasjon av julen dyr som rulleres primært rundt myter og nyere perioder med feiring inkluderer reinsdyr og isbjørn som nå er symbolsk for festivalen. De miniatyrer av disse dyrene er hengt på juletreet i henhold til deres betydning. Les videre for å vite mer om dyrene forbundet med den gledelige høytiden jul.

Berømte julen Dyr

Reinsdyr
Reinsdyr er symbolsk for lykke og glede i overflod. De er glade skapninger, som er tettest knyttet til Santa Claus. Det er “Rudolph ‘og hans gruppe av andre reinsdyr som trekker sleden som tar Santa til hjem over hele verden. Reinsdyr har vært avbildet som flygende skapninger som hviler på takene av husene som Santa klatrer ned pipa for å skyve gaver under juletrær og inn i strømpene.

Kameler og esler
Disse dyrene har blitt assosiert med julen historisk, som de er sagt å ha brakt de tre Magis til fødselen scene av Jesus Kristus. Eselet antas å ha gjennomført Maria og Jesusbarnet i Betlehem som er hvorfor det er av religiøs betydning og er direkte knyttet til julen i dag.

The Goat
Mange skandinaver har figuren av en Yule geit som en fremtredende juledekorasjon. Det er også brukt som mat for en forseggjort julebord. Andre lokalsamfunn også satt opp halm geiter i julen som en del av historisk tradisjon.

Fugler
Fugler som rødstrupe, The Wren, pingviner og duer er alle knyttet til julen. Mesteparten av tiden, disse fuglene kommer i form av tradisjonelle julesanger motiver og er også nevnt i Bibelen. The turtle due er også nevnt i melodien av “Tolv dager i julen”. Fugler er populære dekorative elementer rundt huset til jul og vanligvis symboliserer gode nyheter og lykke.

Sau
Sauer er en integrert del av Nativity Scene og er også populære dyr forbundet med fødselen av Jesus Kristus og jul. På grunn av å ha historisk betydning, er sau brukes som dekorative elementer på treet som et symbol på lojalitet og hengivenhet.

Det vil aldri være en eksakt telling av hvor mange dyr er forbundet med julen. Et par av de andre dyr som hunder, bier griser og kyr er alle antatt å ha et direkte forhold til festivalen og dens fødsel. På slutten av dagen, det hele koker ned til personlig tro og landet du bor i.

Christmas Carols
Christmas Songs For Kids
Christmas Tree
Victorian juledekorasjon
Krans Decoration For Christmas Tree
# Funny julen Meldinger
Heat Miser
Personlig julestrømper
Julen Grinch
Christmas Light Dekor
Sinterklass

Leave a Reply